Cesta do mikrosvěta

… aneb jak člověk poznával a poznává strukturu hmoty.

Jaderný fyzik Vladimír Wagner přednesl ve Violinu přednášku věnovanou mikrosvětu – struktuře hmoty, částicím (elektrony, neutrony, protony, kvarky…) a populárně vysvětlil, proč se stavějí a k čemu jsou urychlovače jako známý LHC na švýcarsko-francouzských hranicích.

Pochopení zákonitostí přírody v mikrosvětě vede k odpovědím např. na otázky proč je hmota, proč mají částice náboj, proč jsou tak hmotné, jak jsou, proč elektrony nespadnou do kladně nabitého jádra atomu a nezhroutí se.

Svět, který považujeme za samozřejmý, je stále naplněn nejasnostmi a tajemstvími mimo naše chápání, je dobře, že lidstvo nachází  prostředky na budování tak ambiciózních projektů, aby posunovalo své znalosti dále!

PDF, 11,5MB ke stažení

Přihlášení