Sponzoři

Velice děkujeme váženým sponzorům České energetické společnosti za jejich podporu pro naše aktivity…


ČEPS

Vedeme elektřinu nejvyššího napětí.

Jsme výhradním provozovatelem elektroenergetické přenosové soustavy České republiky. Dispečersky zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Obnovujeme, udržujeme a rozvíjíme přenosovou soustavu. Všem účastníkům trhu s elektřinou poskytujeme přístup k přenosové soustavě za rovných a transparentních podmínek. Aktivně se podílíme na formování liberalizovaného trhu s elektřinou v ČR i v Evropě.

Navštivte stránky společnosti ČEPS…


ČEZ

Strategickým cílem energetické Skupiny ČEZ je stát se lídrem na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní Evropy.

Kromě výroby a prodeje elektřiny patří k jejím aktivitám i oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení, těžby surovin nebo pracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se současně řadí mezi tři největší výrobce tepla v České republice.

Navštivte stránky společnosti ČEZ…


Pražská energetika

Skupina PRE je stabilní a prosperující energetická skupina s dlouholetou tradicí. Je spolehlivým dodavatelem elektřiny na území hlavního města Prahy a města Roztok u Prahy a stala se významným obchodníkem s elektřinou na energetickém trhu České republiky. Využíváním nejmodernějších technologií a postupů uspokojuje požadavky a očekávání zákazníků; zároveň je pro své zaměstnance silným sociálním partnerem, který pečuje o jejich profesionální rozvoj.

Navštivte stránky společnosti PRE…


Ministerstvo životního prostředí ČR

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí je ústředním orgánem státní správy a orgánem vrchního dozoru ve věcech životního prostředí. V oblasti energetiky se zabývá především dohledem nad systémem obchodování s emisními povolenkami, kvalitou ovzduší a energetickými úsporami.

Klíčovým programem, který významně podporuje energetické úspory v budovách, je program Nová zelená úsporám. Lidem šetří finanční prostředky a současně jim umožňuje zvýšit úroveň bydlení. Je to také program, který má největší pákový efekt pro českou ekonomiku, nejen pro výrobu, ale především pro stavebnictví a návazné obory, takže každá investovaná koruna přinese zpět do našeho hospodářství minimálně tři další koruny. Podporuje tedy českou výrobu, české služby a navíc zvyšuje zaměstnanost.

Úspory energie v budovách veřejného sektoru a omezování emisí ze spalovacích zdrojů budou i nadále podporovány prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí.

Z hlediska úspor zdrojů energie a zlepšení kvality ovzduší je důležitá také podpora výměny kotlů v domácnostech za vysoce účinné nízkoemisní zdroje. Proto Ministerstvo životního prostředí připravilo tzv. kotlíkové dotace. Díky nim rozdělilo mezi žadatele k prosinci 2013 už 220 milionů korun na nákup nových nízkoemisních kotlů. V úspěšném programu plánuje ministerstvo pokračovat, už teď je jisté, že dalších 60 milionů korun na výměnu kotlů dostanou obyvatelé Moravskoslezkého kraje.

Navštivte stránky MŽP


RWE

RWE patří mezi pět největších evropských elektrárenských a plynárenských společností. Podniká ve výrobě, obchodu, přepravě a zásobování elektřinou a plynem. Více než 70.000 zaměstnanců dodává více než 16 milionům zákazníků elektřinu a přibližně 8 milionům zákazníků plyn.

Navštivte stránky společnosti RWE…


Technologická agentura ČR

TAČR podporuje některé aktivity zde prezentované, zejména grant TA01020865 „Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR

Navštivte stránky agentury TAČR…


Přihlášení