Autoři příspěvků na tomto serveru

Tým autorů sdružených v České společnosti pro energetiku se skládá z veřejně uznávaných kapacit s nezpochybnitelnou autoritou morální i vědeckou a řady špičkových odborníků, kteří se zabývají všemi odvětvími energetiky – od elektráren a rozvodných sítí elektřiny přes plyn, uhlí, obnovitelné zdroje, teplárenství. Mají rozsáhlé kontakty na evropské energetické scéně a velice dobře rozumí i mezinárodním souvislostem a politickým aspektům problematiky, které do energetiky jako pro stát naprosto kritického odvětví, na kterém závisejí životy a majetky, jistě také patří.
Také proto pracovali v Nezávislé energetické komisi I. vytvořené tehdejším premiérem panem Mirkem Topolánkem a nověji i v Komisi II., aby vládě ČR mohli poskytnout klíčové informace k vývoji energetiky a doporučit vhodné cesty jejího rozvoje.
Komise je nestranná a výlučně odborná, a priori nevyzdvihuje a nezatracuje žádnou z dostupných technologií a možností generování energie, hodnotí na základě objektivních faktů.

Pokračujte zvolením jména v pravém sloupci, prosíme.

Katalog

Přihlášení