ČSEN

Webové stránky Českého energetického klubu jsou názorovou platformou členů Nezávislé energetické komise. Komisi sestavil předseda Učené společnosti ČR Václav Pačes jako skupinu odborníků, kteří nejsou závislí na státní správě ani na soukromých firmách.

Komise vznikla proto, aby členům vlády nabídla nezávislý pohled na energetickou koncepci České republiky. Tento úkol již komise splnila,  její členové a další zainteresovaní experti však sledují vývoj energetiky dál. Svoje postřehy, stanoviska, doporučení a názory budou průběžně zveřejňovat na webových stránkách České energetické společnosti, aby je učinili součástí veřejného diskursu.

 Členové Nezávislé komise (tzv. NEK II):

 • Hynek Beran (tajemník), ČSEn
 • Václav Cílek, GÚ AV ČR
 • Dana Drábová (předsedající), SÚJB Praha
 • Pavel Noskievič, VŠB Ostrava
 • Václav Pačes (předsedající), Učená společnost ČR
 • Jan Procházka, NERV
 • Radek Škoda, FS ČVUT Praha
 • Vladimír Štěpán, ENA, Praha
 • Vladimír Wagner, ÚJF AV ČR
 • a ke spolupráci byli přizváni i další experti.

 

Velice si vážíme podpory, kterou nám na činnost klubu poskytli naši sponzoři.

 • Články Václava Cílka jsou rozšířené nebo naopak zkrácené verze textů, které autor napsal pro nakladatelství Dokořán či Academia a pro časopisy Respekt a Vesmír.
 • Polemiku Vladimíra Wagnera otiskly ve zkrácené a redakčně upravené verzi Lidové noviny.
 • Copyright: všechna práva autorů jsou vyhrazena. Bez jejich svolení nelze texty přebírat či publikovat. Fotografie mají buď uvedeného autora, který dal souhlas k publikování na tomto serveru, nebo jsou použity fotografie z veřejně dostupných zdrojů, kde jejich autoři udělili právo zájemcům jejich díla zobrazit zdarma.

Přihlášení