Může opravdu Česko a Evropská unie postavit svou energetiku na zdrojích ze Sahary a Severního moře?

Závěr

Není pochopitelně vyloučeno, že se v následujících letech, či spíše desetiletích, podaří radikálněji snížit náklady na budování obnovitelných zdrojů. Není vyloučeno, že se podaří vyvinout metodu, jak efektivně a v masivním měřítku skladovat energii. Pak by mohlo být využití obnovitelných zdrojů daleko masivnější. Ovšem zda a kdy k tomu dojde, nelze předpovědět a už vůbec ne zaručit. Je však velmi pravděpodobné, že ještě řadu desetiletí na Sahaře nebude masivní produkce elektřiny, která by zaručila stabilní a bezpečné zásobování Evropy. Dovolil bych si připomenout, že tam zatím nejsou ani jednotlivé elektrárny, které by přispěly k produkci elektřiny pro místní obyvatelstvo a pomohly vytvořit místní průmyslovou základnu, pozvednout životní úroveň a zajistit i politickou stabilitu. Vytvoření místní infrastruktury na severu Afrik je základní podmínkou úvah o tom, že by bylo možné přebytečnou část elektřiny z těchto míst posílat i do Evropy. Vzniká pak však otázka, proč elektřinu posílat na velkou vzdálenost do evropských podniků. Jestli není lépe ty podniky přestěhovat ke zdrojům elektřiny. Pan Bedřich Moldán se zamýšlí také nad vyšší energetickou náročností našeho průmyslu. Ta je ovšem do značné míry dána i tím, že se zaměřuje na energeticky náročnější odvětví výroby. Taková situace se ve velké míře v Evropě řeší tím, že se energeticky náročná odvětví přesunou do Číny. To pochopitelně můžeme udělat také, ale emise se tím nevyřeší, prostě budou v Číně a světovou produkci oxidu uhličitého to určitě nesníží. Je otázka, co bude, když veškerou produkci elektřiny i výrobu, která ji vyžaduje, přesuneme do Číny a na Saharu. Co pak světu nabídne Česko a Evropa? Pan Bedřich Moldán navrhuje, že bychom mohli vyvážet geology do Mongolska a pedology do Afriky. Nejsem si však vůbec jistý, jestli nás toto dokáže uživit a umožní financovat dovoz elektřiny a výrobků, které si tak už nedokážeme vyrobit sami, ze zahraničí. Spíše si myslím, že se pan Bedřich Moldán vyslovuje k věcem, kterým vůbec nerozumí, a pokud bychom se spolehli na jeho úsudek, odstoupili od jádra a spolehli na dovoz elektřiny ze Sahary, tak skončíme ve stavu, že prostě pro nás nebude možné elektřinu dovézt odnikud. A nebudeme mít ani co vyrábět a vyvážet. Nevím, jak se pak zajistí alespoň minimální životní úroveň naší společnosti. Podrobnější srovnání koncepce pana Bedřicha Moldána a Greenpeace s tou, kterou navrhuje aktualizace státní energetické koncepce navržena současnou vládou je zde.

Stran: 1 2 3 4 5 6

Přihlášení