Označkované příspěvky ‘jaderná energetika’

Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

Jako reakci na publikování výstupů druhé nezávislé komise NEK II a návrhu státní energetické koncepce vypracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která do značné míry reflektuje i závěry NEK II, představily zelené aktivity na speciálním webu svůj pohled nejen na příslušné návrhy, ale také své varianty koncepce energetiky. Je tak zajímavé se trochu podrobněji na tyto různé pohledy podívat a podrobněji je rozebrat.

Read more ...

Zelená revoluce

Jak probíhá zelená revoluce v Německu

Už je to více než rok, kdy se Německo vrátilo na cestu zelené energetické revoluce. Následně se však ukázalo, že hlavně představa o náhradě jaderných zdrojů obnovitelnými nebyla příliš realistická.
K článku…

Jak probíhá zelená energetická revoluce v Německu?

Už je to více než rok, kdy se Německo vrátilo na cestu zelené energetické revoluce, tedy v jeho pojetí rychlé odstoupení od jaderné energie a snaha o maximální využití obnovitelných zdrojů. Je třeba připomenout, že k bezjaderné energetice se Německo vydalo již před více než deseti lety z rozhodnutí koalice s účastí Strany zelených. Díky velmi silným protijaderným aktivistickým hnutím mělo a má toto rozhodnutí poměrně velmi silnou podporu u obyvatelstva. Během minulých let se však ukázalo, že hlavně představa o náhradě jaderných zdrojů obnovitelnými nebyla příliš realistická.

Read more ...

Přihlášení