Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

Jako reakci na publikování výstupů druhé nezávislé komise NEK II a návrhu státní energetické koncepce vypracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která do značné míry reflektuje i závěry NEK II, představily zelené aktivity na speciálním webu svůj pohled nejen na příslušné návrhy, ale také své varianty koncepce energetiky. Je tak zajímavé se trochu podrobněji na tyto různé pohledy podívat a podrobněji je rozebrat.

Vezměme si tedy aktuální a právě nyní intenzivně zelenými aktivisty propagovanou energetickou koncepci Energetická Revoluce vypracovanou hnutím Greenpeace. Základními prvky této koncepce je po vzoru Německa rychlé uzavření současných jaderných elektráren. Jaderná elektrárna Dukovany by se tak podle Energetické Revoluce odstavila už v roce 2015 a poslední reaktor v Temelíně by se odstavil v roce 2032. I když v případě Dukovan je myslím v textu tohoto dokumentu chyba, protože při předpokládané plánované životnosti 30 let, při které by se po vzoru Německa měly reaktory odstavovat, by se reaktory v Dukovanech odstavovaly postupně mezi léty 2015 až 2017. Ale to je celkem nepodstatný rozdíl. V každém případě by tak již za tři až pět let přišla Česká o více než 16 % výroby elektřiny, a to v bezemisním zdroji, a za necelých dvacet let o dalších více než 16 %.

Čím chtějí zelení aktivisté nahradit jaderné a uhelné zdroje?

Prosazení Energetické Revoluce a tedy německé cesty může být i pro naši ekologii opravdu Pyrrhovo vítězství.

Nahradit by tyto zdroje i staré uhelné elektrárny, které se budou v nejbližších letech odstavovat, měly zdroje obnovitelné. V tom jaké a jak se tyto obnovitelné zdroje podle koncepce mají využívat je několik velmi významných zádrhelů.

V posouzení možnosti vodních zdrojů není v koncepci MPO, která dobře reflektuje návrhy NEK II,  i zelených aktivit žádný rozdíl. Konstatuje se, že potenciál je už téměř vyčerpán a jisté možnosti zůstávají v malých zdrojích, které však ovlivní celkovou produkci elektřiny z vody jen minimálně. Jisté možnosti jsou i pro stavbu přečerpávací elektrárny například s využitím vytěžených dolů v severních Čechách. Ale i zde se jedná o potenciál jen velmi omezený.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení