Označkované příspěvky ‘koncepce rozvoje’

Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

Jako reakci na publikování výstupů druhé nezávislé komise NEK II a návrhu státní energetické koncepce vypracovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která do značné míry reflektuje i závěry NEK II, představily zelené aktivity na speciálním webu svůj pohled nejen na příslušné návrhy, ale také své varianty koncepce energetiky. Je tak zajímavé se trochu podrobněji na tyto různé pohledy podívat a podrobněji je rozebrat.

Read more ...

Přihlášení