Konference k transformaci energetiky / Energetika 4.0

Kolektiv autorů

Konference k transformaci energetiky na CIIRC ČVUT 15. 3. 2017 – společná akce CIIRC a České společnosti pro energetiku.

6 dokumentů v archivu ZIP

ZIP archiv ke stažení

Horizon 2020 v energetice

Kolektiv autorů

Společný večer s Technologickým centrem AV ČR v klubu Violino věnovaný zkušenostem a námětům, jak získat podporu v programu H2020 TAČR. Večer je součástí Strategie AV 21.

2 dokumenty v archivu ZIP

ZIP archiv ke stažení

Co se děje v lithném trojúhelníku?

Václav Cílek

 

Jako lithný trojúhelník je označována pouštní oblast kolem čilské pouště Atacama, kde existují rozsáhlé, vyschlé jezerní pánve obsahující soli s vysokým podílem lithia. Těžba probíhá tak, že rozpuštěné sole – solanky – se dál chemicky zpracovávají poměrně jednoduchým postupem, protože lithium je již obsaženo v rozpuštěné formě. Předpokládá se, že i v dalších desetiletích bude tento trojúhelník mezi Čile, Bolívií a Argentinou dodávat zhruba polovinu světového lithia.

Read more ...

Přihlášení