Co se děje v lithném trojúhelníku?

Václav Cílek

 

Jako lithný trojúhelník je označována pouštní oblast kolem čilské pouště Atacama, kde existují rozsáhlé, vyschlé jezerní pánve obsahující soli s vysokým podílem lithia. Těžba probíhá tak, že rozpuštěné sole – solanky – se dál chemicky zpracovávají poměrně jednoduchým postupem, protože lithium je již obsaženo v rozpuštěné formě. Předpokládá se, že i v dalších desetiletích bude tento trojúhelník mezi Čile, Bolívií a Argentinou dodávat zhruba polovinu světového lithia.

Read more ...

Rizika a příležitosti energetického průmyslu ČR v první polovině 20. let

Kolektiv autorů

Předkládáme prezentace „Rizika a příležitosti energetického průmyslu ČR v první polovině 20. let,“ přednesené 17. 10. 2017 na konferenci v institutu CIRC ČVUT.

6 PDF dokumentů v archivu

ZIP archiv ke stažení

Současné a budoucí problémy teplárenství

Autor: Martin Hájek
Josef Karafiát

Předkládáme prezentace „Teplárenství – současné a budoucí problémy a řešení“ Martina Hájka a „Přehled současných a budoucích problémů teplárenství“ Josefa Karafiáta, které v říjnu 2017 přednesli v Energetickém klubu.

PPT ke stažení

PPT ke stažení

Přihlášení