Dana Drábová

Dana Drábová (*1961)

je česká jaderná fyzička a lokální politička.

  • V letech 1980–1985 studovala Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, obor dozimetrie a aplikace ionizujícího záření.
  • V letech 1994–2000 se věnovala doktorskému studiu v oboru jaderná fyzika.
  • V letech 1985–1995 pracovala v Centru hygieny záření Institutu hygieny a epidemiologie – později Státního zdravotního ústavu – kde se zabývala ochranou před škodlivými účinky ionizujícího záření.
  • V letech 1995–1996 byla ředitelkou odboru havarijní připravenosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, v 1996–1999 pak ředitelkou Státního ústavu radiační ochrany.
  • Od roku 1999 je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
  • Od listopadu 2006 do listopadu 2009 předsedala asociaci západoevropských jaderných dozorů (WENRA).

Katalog

Přihlášení