Vladimír Wagner

Vladimír Wagner (*1960)

je český fyzik.

Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu University Karlovy. Pracuje jako vědecký pracovník v Ústavu jaderné fyziky AVČR v Řeži. Učí na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Hlavní oblastí jeho zájmu je studium velmi husté a horké jaderné hmoty pomocí srážek těžkých jader urychlených na velmi vysoké energie (experiment ALICE na urychlovači LHC a experiment HADES na urychlovači SIS). Zkoumá také možnosti spalování vyhořelého jaderného paliva pomocí urychlovačem řízených transmutorů.

Intenzivně se věnuje popularizaci přírodních věd, zvláště fyziky v oblasti astrofyziky a jaderné fyziky. Podrobnější informace lze nalézt na jeho osobních stránkách.

Katalog

Přihlášení