Václav Cílek

Václav Cílek (*1955)

je český geolog, klimatolog, spisovatel a popularizátor vědy.

Vystudoval přírodovědu na Univerzitě Karlově. Od roku 1994 je ředitelem Geologického ústavu Akademie věd ČR.

Zabývá se proměnami české krajiny a interakcemi mezi přírodou a civilizací. Jeho zájmy se neomezují na přírodní vědy. Zalíbení nachází také v religionistice, teologii, filozofii, ve výtvarném umění a v hudbě.

Vydal několik knih a jako publicista  publikuje v časopisech Respekt a Vesmír a spolupracuje s Českým rozhlasem a s Českou televizí.

Více informací naleznete na jeho osobních stránkách.

Katalog

Přihlášení