Jak probíhá zelená energetická revoluce v Německu?

Namísto jádra OZE – nebo uhlí?

Výstavba velkých uhelných bloků dále pokračuje. Ve zkušebním provozu je velký hnědouhelný blok elektrárny Boxberg o výkonu 675 MW. Staví se také osm nových černouhelných bloků s celkovým výkonem 8800 MW. Část jejich výkonu se sice použije pro náhradu odstavovaných starých uhelných bloků, ale část je nutná pro nahrazení odstavených jaderných bloků. Část odstavených starých elektráren nebude likvidována a bude sloužit jako studená záloha pro zimní období, hlavně pro situace, kdy je inverze a není vítr ani sluneční svit. V nedávné studii vlivu emisí z evropských průmyslových zdrojů (její rozbor je zde) bylo ukázáno, že prvních dvacet dva největších znečišťovatelů jsou velké uhelné elektrárny a osm z nich je německých. Z předchozího je vidět, že situace se určitě nezlepší. Přechodem na popsané modernější zdroje a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů se sice emise o něco sníží, ale nutnost nahrazení odstavených jaderných zdrojů naopak povede k jejich zvýšení.

Plyn a dotace

Horší je situace v oblasti plynu. Tam se v současnosti staví jedenáct nových zdrojů, ale s menším výkonem než budované uhelné. Jejich celkový výkon je okolo 1550 MW. Zároveň ovšem někteří investoři od plánu budovat plynové zdroje ustupují a dokonce se chystají některé plynové elektrárny zavírat. Problém je v tom, že výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů je povinný, pak se teprve řadí další zdroje s nedotovanými cenami a bez zaručeného výkupu podle jejich provozních nákladů. Tedy nejdříve jaderné zdroje, pak místní uhelné a teprve nakonec ty plynové. Cena plynu je pořád mnohem dražší než místního uhlí. Tím se stane, že se některé plynové elektrárny k lizu dostávají jen na velmi omezenou dobu a nedokáží tak investorovi ani vrátit náklady na jeho investici. Jejich existence je však nutná, aby se i v případě, že nesvítí slunce a nefouká, elektrická síť nepoložila. Ze stejných důvodů, že velký podíl začínají mít zdroje se zaručeným výkupem a silně dotovanou výkupní cenou, klesá cena silové elektřiny a roste její cena pro spotřebitele a průmysl. Libovolné investice do nedotované energetiky se tak v Německu přestávají vyplácet a všichni investoři chtějí dotace (podrobněji viz zde). Je tak otázka, jak se bude situace nejen s plynovými elektrárnami vyvíjet dále.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení