Jak probíhá zelená energetická revoluce v Německu?

Ještě méně se pokročilo v budování dlouhých vedení vysokého napětí, které by propojily severní oblasti Německa s jižními a umožnily tak transfer elektřiny z větrných farem na průmyslový jih a k rakouským přečerpávacím elektrárnám. Následkem toho jsou i přetoky elektřiny z německých větrných elektráren do Česka a Polska, které vážně ohrožují stabilitu naši sítě. Potřebné je vybudovat tisíce kilometrů takových vedení. A zatím se nedaří budovat ani kilometrů desítky. Problém je ve velice náročném povolovacím řízení a odporu dotčených obyvatel. Na urychlení tohoto procesu se zatím nedokázala najít shoda.

Zahlen, bitte…

Výsledkem zmíněných problémů je, že se zatím nepodařilo plánovanou zelenou revoluci i podle hlavních politických aktérů reálně ani zahájit a minulý rok je označován za přešlapování na místě. Obnovitelné zdroje tak sice dosáhly dosud nejvyššího podílu na výrobě elektřiny, ale i přes celkové snížení produkce elektřiny v Německu produkce oxidu uhličitého v elektroenergetice vzrostla. Je to dáno hlavně tím, že silně spadla produkce v jaderných elektrárnách a zvýšila se produkce v elektrárnách hnědouhelných. Při propagaci odchodu od jaderné energie se sice přiznávalo, že to nebude levné a zvýší se cena elektřiny pro spotřebitele. Němci také byli alespoň v té době ochotni si za obnovitelné zdroje a odstranění jaderné energie připlatit. Jiná věc ovšem je, že se ukázalo, že reálné náklady se neanalyzovaly a teprve teď se ukazuje, že budou mnohonásobně vyšší než si proponenti německé zelené energetické revoluce byli ochotni přiznat. A na tak velké náklady už ani bohaté německé obyvatelstvo není příliš ochotné přistoupit. Ani nejbližší výhled tak není příliš optimistický. Volby se blíží a s tím se zmenšuje i ochota politiků dělat nepopulární opatření a hlavně ta, která zvyšují životní náklady u širokých vrstev jejich voličů. Předpokládá se tak, že se sice slovně bude snažit vládní koalice zelenou revoluci hnát dopředu, ale v reálu se bude snažit její nutné kroky, které zákonitě vedou ke zdražení elektřiny pro spotřebitele, zdržovat.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení