Jak probíhá zelená energetická revoluce v Německu?

Potíže růstu

Provoz takto velkého výkonu fotovoltaických a větrných elektráren extrémně zatěžuje síť. To dokumentuje i fakt, že zatímco před „energetickou revolucí“ byly linky síťového operátora 50 Hertz Transmition extrémně zatěžovány v souhrnu pouhé desítky hodin ročně, nyní jsou to díky větrným a fotovoltaickým elektrárnám tisícovky hodin. Poddimenzovaná síť se tak často dostává na hranici svých možností. Hlavně fotovoltaické elektrárny pak silně zatěžují také peněženky spotřebitelů. Právě tyto zdroje spotřebují největší část dotací pro obnovitelné zdroje, které se promítnou do cen elektřiny pro spotřebitele. Jak už bylo zmíněno, dodala v minulém roce fotovoltaika v Německu zhruba 3 % produkce elektrické energie. Dotace, které se na ní v tomto roce vyplatily přesáhly v přepočtu 100 miliard Kč. Ty se pak promítly do cen elektřiny pro spotřebitele. A i pro bohaté Němce je to příliš. Německo je tak jedním ze států v Evropské unii, kde je elektřina pro spotřebitele nejdražší. Na druhém konci jsou naopak státy, které se spoléhají na jaderné elektrárny a vyhnuly se excesům s dotacemi do obnovitelných zdrojů, jako je Finsko a Francie. Pochmurné zprávy o tom, že sociálně hůře situovaní lidé nestačí platit účty za elektřinu a jsou odpojování, se stávají docela běžnou náplní německých novin.

Nové pracovní pro Číňany

Německo doufalo, že sázka na fotovoltaiku přinese rozvoj tohoto průmyslu u nich a pracovní místa. A alespoň tak se dotace do tohoto oboru alespoň částečně vrátí. Ukázalo se však, že i díky vysoké ceně elektřiny v Německu, nejsou německé firmy konkurenceschopné v soutěži s Čínou. Většina v současnosti instalovaných fotovoltaických elektráren je tak z čínských panelů. Velká část německých firem v tomto oboru zkrachovala nebo se potýká s existenčními problémy. Německé dotace tak plynou do čínského průmyslu. Německo uvažuje, že se pokusí omezit dovoz panelů z Číny. Problém však je, že pro znovunastolení ziskovosti německých podniků by se musela cena panelů zvednout a tím i zvýšit velikost dotací na fotovoltaické elektrárny. Snížení jejich cen bylo v posledních letech dáno právě přesunem jejich výroby do Číny. V každém případě však musí Německo rozvoj fotovoltaiky hlavně z finančních důvodů silně omezovat a v žádném případě tak nelze počítat, že by v rozumně dohledné době dodávala více než několik procent z produkce elektřiny.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení