Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

Energetická Revoluce nic takového neobsahuje. Co se stane, jestliže se víra v rychlý technologický zázrak v oblasti obnovitelných zdrojů a dovozu elektřiny i ze severu Afriky nesplní? Protože obnovení zrušené jaderné energetiky je hodně náročné a postavení jaderné elektrárny je velmi dlouhodobou záležitostí, zbude jediná možnost. Postavit rychle uhelné elektrárny a vytěžit vše, co lze.  Jak jasně ukazuje i dosavadní průběh událostí v Německu, bude likvidace jádra cestou k fosilním zdrojům.

Energetická koncepce MPO umožňuje díky využívání současného potenciálu jaderné energetiky v Česku i jeho dalšímu rozšíření velmi efektivní snížení podílu uhlí při výrobě elektřiny. Důraz na znevýhodnění neefektivních starých uhelných zdrojů a utlumení vývozu elektřiny z nich i zvýšení podílu plynu je dalším způsobem, jak ušetřit uhlí. Tím automaticky dochází ke snížení emisí škodlivin i oxidu uhličitého. Naopak Energetická Revoluce svým rychlým odstoupením od jaderné energie a spoléháním se na idealizované možnosti využití biomasy či dovozu elektřiny ze zahraničí nese obrovské riziko, že místo jádra bude muset být nasazeno uhlí. Zatímco koncepce MPO tak sice nezaručuje ale obsahuje reálnou možnost, že se nebudou muset prolamovat limity, u Energetické Revoluce je v případě, že se dostatečně brzy nepovede technologický skok, jisté, že se limity budou muset prolomit a jádro bude nahrazeno uhlím, stejně jak se to děje v Německu. I z toho je vidět, která z koncepcí je reálně vhodnější pro řešení problému klimatu či záchrany sídel ohrožených těžbou. Ani surovinová koncepce a ani energetická koncepce nevylučují, že se v budoucnu limity neprolomí. Ovšem v případě, že se zeleným aktivitám podaří prosadit předkládané rychlé uzavření Dukovan a Temelína a nepodaří se rychlý technologický rozvoj, který by umožnil jejich náhradu jinak, tak nedostatek zdrojů elektřiny u nás povede k zintensivnění těžby uhlí a prolomení limitů, ať už se nyní napíše a schválí na papíře cokoliv.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení