Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

Co říká o zmíněných obnovitelných zdrojích koncepce MPO? Není pravdou, jak se tvrdí v řadě prohlášení zelených aktivistů, že by je nepodporovala. Právě naopak, podpora se předpokládá, ale pouze na lokální a decentralizované úrovni a určitě ne formou garantovaných výkupních cen. U fotovoltaiky se tak spoléhá hlavně na instalace na střechách, kde se dá využívat přibližování cen elektřiny pro spotřebitele a nákladů na jednotku produkované elektřiny u fotovoltaiky. V rozsáhlejším měřítku se pak využívání fotovoltaiky a větru pro dodávky elektřiny do sítě předpokládá jen v případě, že se obejde bez masivních dotací. To je podstatný rozdíl od představ zelených aktivistů, které prosazují pokračování garantovaných dotovaných výkupních cen a masivní produkci elektřiny z těchto zdrojů pro síť i v podmínkách, kdy to potřebuje velkou dotaci. Koncepce MPO a Energetická Revoluce se liší hlavně v tom, že se nespoléhá na dovoz elektřiny z obnovitelných zdrojů ze zahraničí.

Jen pro doplnění je třeba dodat, že v pozdější době koncepce Energetické Revoluce počítá s využíváním geotermální energie k výrobě elektřiny. K tomu se však u nás musí budovat vrty až do hloubky 5 km a v současnosti jsou odhady, kdy se od prototypových projektů přejde k reálnému využívání a jak to bude efektivní a ekonomické, velmi nejisté.

Jaké se dají předpokládat dopady jednotlivých koncepcí?

Než se podíváme na rizika a dopady jednotlivých koncepcí, zmiňme nejpodstatnější rozdíl mezi energetickou koncepcí MPO a Energetickou Revolucí. Ta první se snaží udržet a podporovat rozmanitý a široký energetický mix. Tedy podpořit využití řady zdrojů v míře a způsobem, kdy jsou v našich podmínkách nejefektivnější. A zároveň je relativně flexibilní, takže může v dost velkých uváděných koridorech reagovat na změny v naši i mezinárodní situaci. Nejdůležitější však je, že koncepce MPO je realistická a je uskutečnitelná i bez dramatického velmi rychlého technologického pokroku v konkrétní oblasti. Pokud takový pokrok bude dosažen, tak je možné jej využít, ale nespoléhá se na něj. Důležité také je, že koncepce MPO nespoléhá na dovoz elektřiny ze zahraničí. Pokud bude možné odtud získat levnou elektřinu z ekologických zdrojů, je to fajn a může se to využít. Pokud tomu tak nebude, předpokládá se dostatečný místní potenciál.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení