Jak vychází srovnání energetických koncepcí?

Často se nyní připomíná, že cena silové elektřiny na burze je díky obnovitelným zdrojům nízká a nové jaderné zdroje nejsou z tohoto hlediska konkurenceschopné. Problém je, že se trh s elektřinou dostal díky extrémním dotacím hlavně v Německu do velice pokřivené situace, kdy se nevyplatí stavět žádný nový nedotovaný zdroj. Připomeňme, co se stalo. Dotované obnovitelné zdroje mají výkupní cenu elektřiny zaručenu a je násobně vyšší než cena silové elektřiny. Navíc je její výkup povinný. Takže další zdroje doplňují na burze jen to, co zbývá po uplatnění dotovaných zdrojů s povinným výkupem. Řadí se za sebou podle provozní ceny, tedy nejdříve jaderné, pak levnější uhelné a nakonec dražší plynové. Cena na burze je pak dána nejdražším zdrojem, který se ještě uplatnil.

V současné době se v Německu zvyšuje podíl dotovaných zdrojů a také ještě funguje dost jaderných bloků a relativně levných uhelných zdrojů, které pracují s místním uhlím. Ceny na burze jsou z tohoto důvodu tlačený tak silně dolů, že se žádný nový nedotovaný zdroj nevyplatí. A protože na burze elektřiny v tomto regionu dominuje díky své velikosti Německo, dopadá to i na nás. Je třeba zdůraznit, že pokles cen elektřiny na burze silové elektřiny neznamená nízkou cenu pro spotřebitele. Právě naopak, protože spotřebitel musí zaplatit dotace za obnovitelné zdroje v ceně elektřiny, znamená větší podíl dotovaných obnovitelných zdrojů vyšší cenu elektřiny pro spotřebitele. Rozevírají se tak nůžky mezi cenou silové elektřiny a cenou elektřiny pro spotřebitele (blíže zde a zde). Německo tak patří k zemím s jednou z nejvyšších cen elektřiny pro spotřebitele. Což pro fotovoltaiku může být i pozitivní, protože zvyšování ceny elektřiny pro spotřebitele přibližuje dobu, kdy se vyrovná ceně elektřiny z domácích fotovoltaických zdrojů. I to je důvod, proč je Německo blíže tzv. grid paritě než jižní země s ideálními podmínkami pro využití slunce.

Je sice velmi pravděpodobné, že se situace po odstavení i zbývajících jaderných elektráren v Německu dramaticky změní. Navíc ani bohaté Německo a hlavně jeho obyvatelé nemohou dlouho vydržet tak intenzivní dotace do cen elektřiny. Ceny silové elektřiny tak půjdou nahoru. Ale průběh těchto změn, který navíc nezávisí na České republice ale hlavně na Německu, nelze předem předpovědět a už vůbec jej nelze garantovat. To jsou také důvody, proč se energetická koncepce MPO zmiňuje o případné nutnosti garancí investorovi při stavbě nových jaderných bloků. V každém případě však případné dotace na jednotku vyrobené elektřiny budou u jádra mnohem nižší než u fotovoltaiky. Jestliže jsou náklady budování fotovoltaiky takové, že cena zaplacená za jednotku vyrobené elektřiny je násobně vyšší než u nového jaderného zdroje, tak s tím opravdu lze těžko něco dělat. V Energetické Revoluci se sice počítá s poměrně rychlým snižováním ceny fotovoltaiky. Je však otázka, do jaké míry je to reálné, když se extrapoluje situace, kdy velká část poklesu cen byla dána přechodem výroby do Číny. A tento potenciál už byl vyčerpán.

Stran: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Přihlášení